Є в США Департамент у справах ветеранів (U.S. Department of Veterans Affairs) Займається він різноманітними питаннями, пов’язаними з медичним, юридичним і соціальним захистом ветеранів, іншими питаннями, в т.ч. працевлаштуванням.

І є там розділ, котрий називається Performance Based Interviewing (PBI)

Це – список запитань, за допомогою яких інтерв’юер намагається отримати  максимум інформації про “клієнта” з тим, щоби в подальшому підібрати йому найбільш відповідне місце роботи.

Чи щось типу того.

Так от, на мою думку, цей список – один з найкращих інструментів для HR практично у всіх сферах.

Всі запитання списку діляться на декілька груп: це запитання на креативне мислення, гнучкість\адаптивність, управлінські здібності, особисті якості, системне мислення та ін.

Плюс в кожній групі є запитання для різного рівня працівників:
Рівень I — той, хто не має нікого в підпорядкуванні.
Рівень II — Супервізор, тім-лід, прораб, постійний чи тимчасовий лідер команд.
Рівень III — Менеджер Середнього рівня – зазвичай той, хто контролює персонал Рівня II, відділи чи підрозділи менеджерів.
Рівень IV — Виконавчий директор, відповідальний за повне функціонування і результати організації.

І в кінці таблиці є ще бонус-запитання.

 

Рівень Тип запитань
Креативне мислення
I Розкажіть про дві пропозиції, які ви зробили своєму керівнику протягом минулого року. Як у вас з’явились ці ідеї? Що було далі? Що ви відчували, коли ці ідеї впроваджувались?
I Розкажіть за яких обставин ви робили конкретні пропозиції щодо покращення якості роботи вашого підрозділу. Розкажіть які ви робили пропозиції стосовно підвищення ефективності роботи вашого підрозділу.
II Розкажіть про ситуацію, коли ваш співробітник мав хорошу ідею, вам вона подобалась, але інші не готові були слухати про неї. Як ви впорались з ситуацією і чим все закінчилось?
II Наведіть приклади ваших нестандартних ідей. Як ці ідеї були сприйняті іншими? Що сталось з цими ідеями?
III Які проекти ви запускали самостійно? Навіщо ви їх починали? Чого ви навчились по ходу реалізації цих проектів? Які були результати?
III Поясніть ваш підхід до підвищення продуктивності. Поясніть конкретно, як ви виявляєте проблеми, які стратегії використовуєте для вимірювання впливу проблем, як вимірюєте успішність чи неуспішність. Розпишіть одну проблему, з якою ви мали справу від її ідентифікації і до вирішення.
III Розкажіть про якесь порівняльне дослідження, в якому ви брали участь і як це дослідження застосовувалось у вашій організації.
IV Опишіть якісь творчі зусилля, за які ви брали на себе відповідальність і як це позначилось на ефективності – вашій чи вашої організації.
Обслуговування клієнтів
I Розкажіть про якусь ситуацію, коли ви мали справу з розгніваним клієнтом. В чому була справа і як все вирішилось? Якою була ваша роль в розрулюванні ситуації?
I Розкажіть про ситуацію на роботі, коли ви зрозуміли, що людині потрібна допомога. Як ви це зрозуміли і що ви зробили? Як закінчився цей випадок?
I Розкажіть про ситуацію, коли ви допомагали колезі. Якою була ваша участь і як все закінчилось?
I Розкажіть про ситуацію, коли ви працювали з складною скаргою клієнта. Що ви робили? Яким був результат?
II Хто у вашій сьогоднішній роботі внутрішній і зовнішній клієнт? Зокрема, як ви отримуєте зворотній зв’язок від ваших зовнішніх споживачів? Наведіть конкретні приклади того як ви використовуєте позитивний і негативний зворотній зв’язок.
II Хто з працівників є заодно і вашим клієнтом? Що ви конретно зробили для покращення обслуговування цих клієнтів?
III Якщо ви відсторонено поглянете на ту частину організації, яку ви контролюєте, які компоненти сервісної програми для споживачів ви бачите? Опишіть кожен компонент окремо і наведіть конкретні приклади вашої ролі в їх імплементації та подальшого розвитку.
III Наведіть конкретні приклади того, як ваш досвід зростав завдяки а) внутрішнім клієнтам і б) зовнішнім клієнтам. Як ви визначали необхідність покращення і як ви визначали ефективність такого покращення?
III Розкажіть про ситуацію, коли ви спілкувались напряму з працівниками, які могли би допомогти вирішити проблему клієнта в обхід стандартної процедури. Яким був результат? Це була історія успіху?
IV Як в минулому ви включали фідбеки від клієнтів в планування діяльності організації і стандартів обслуговування? Наведіть конкретні приклади?
Гнучкість/Адаптивність
I Опишіть зміни в роботі, які безпосередньо ви повинні були зробити за останні пару років. Як ви себе почували, роблячи ці зміни? Що ви робили для їх реалізації? Що ви тепер відчуваєте?
I Розкажіть про останню нову процедуру, котру ви повинні були вивчити в своїй роботі. Що конкретно було найважчим у її вивченні? Що вам найбільше сподобалось? Наскільки добре ця процедура зараз працює?
II Опишіть ситуацію, коли ви були відповідальні за те, щоби примусити інших робити зміни. Яку роль ви відігравали і що для цього робили? Чим все закінчилось? Якщо би вам довелось це робити знову, що би ви зробили інакше?
II Розкажіть про ситуацію, коли вам довелось мати справу з двома дуже різними працівниками, котрі по-різному дивились на ситуацію. Як ви працювали з кожним з них? Як ви вирішували що робитимете? Наскільки успішним було ваше втручання у роботу кожного з них?
III Опишіть важливу зміну, яку ви зробили за останні два роки. Як ви цього досягали? З якими труднощами стикались і як з ними боролись? Які особисті фактори допомагали вам при цьому? Чи зробили б ви щось по-іншому, якщо б довелось це повторити?
III Розкажіть про ситуацію, коли скорочення штату вимагало змін в робочому навантаженні? Як ви робили реструктуризацію? Кого залучали? Чому саме їх залучали?
III Опишіть випадок, коли вам потрібно було приймати рішення в стресовій ситуації. Що це була за ситуація? Як ваше рішення спрацювало?
IV Опишіть ситуацію, коли ви зіштовхувались з опором у важливому проекті. Що ви робили? Ви були спроможні подолати опір? Які кроки ви зробили?
IV Пітер Сінгей (Peter Senge) каже, що єдина річ, яку зробить успішною організацію – допомога людям приймати зміни. Переконайте мене на прикладах з вашого минулого, що ви – прихильник змін.
Міжособистісна ефективність
I Опишіть ситуацію, коли ви відчували, що вам не вдається спілкуватись успішно. Як ви виправили ситуацію?
I Згадайте ситуацію, коли ви спілкувались з розстроєним співробітником чи клієнтом. Чим він був розстроєний і що ви зробили? Як все завершилось?
I Частиною вашої роботи є її документування. Опишіть конкретний приклад того, що ви повинні були відправити вашому керівнику за останні три місяці. Який зворотній зв’язок ви від нього отримали?
II Опишіть ситуацію, коли ви мали можливість ефективно висловити тяжку чи неприємну ідею вашому керівнику. Що примусило вашу комунікацію працювати?
II Як ви пояснюєте складну технічну проблему людині, котра не розуміє технічний жаргон? Який підхід ви застосовуєте з людьми, котрі не знають технічного жаргону?
II Згадайте ситуацію, коли ви особисто розрулювали конфлікт і контактували з учасниками конфлікту, щоб пояснити свою точку зору. Які кроки ви здійснювали? Чим все закінчилось?
II Згадайте ситуацію, коли ви змушені були працювати з рішуче налаштованими співробітниками. Що ви робили? Як поводили себе для того, щоб впливати на їх рішення?
II Згадайте ситуацію, коли в групі людей, постійно працюючих разом, виник серйозний конфлікт. Що це був за конфлікт? Як ви були задіяні в ньому і чим все закінчилось?
II Частиною цієї роботи є її документування. По шкалі від 0 до 10 оцініть вашу здатність до писання. Наведіть приклад типу документів, які ви зазвичай пишете. Які відгуки про ваші навики писання ви отримуєте від керівника?
II Опишіть ситуацію, коли люди, з якими ви працювали, не могли дійти згоди щодо подальших дій. Як ви впливали на ситуацію і яким був результат?
II Непросто будувати хороші стосунки на роботі, але, інколи, це взагалі неможливо. Якщо можете, згадайте ситуацію, коли вам не вдавалось будувати успішні стосунки зі складною особою. Що ви робили в цій ситуації? Чим все закінчилось?
II Яка була найважча група, з якою вам доводилось працювати? Як ви впорались? Яким був результат?
III Який шлях вирішення конфліктів ви зазвичай вибираєте? Наведіть приклад? Чого ви навчились з цього?
III Чи доводилось вам коли-небудь “продавати” ідею своїм співробітникам? Як ви це робили? Вам вдалось?
III Опишіть найскладніші переговори, в яких вам доводилось брати участь коли-небудь. Що ви робили? Яким був результат для вас? Яким був результат для іншої сторони?
III Згадайте ситуацію, коли ви зустріли опір працівників чи робочої групи стосовно вже погодженої програми дій. Згадайте якийсь діалог і поясніть свою роль в цій ситуації. Зокрема, які міри ви застосовували? Що взнали про опір групи? Яким був результат?
III Згадайте ситуацію, коли вам треба було вести переговори з керівниками інших підрозділів стосовно реалізації конкретної ініціативи. Опишіть як ви проводили переговори і яким був результат?
IV Розкажіть про зустріч, де ви повинні були сказати іншим те, чого вони не хотіли чути. Як ви доносили це до них? Яким був результат цієї зустрічі? Якби у вас була можливість зробити це ще раз, що би ви змінили? Чому?
IV Згадайте ситуацію, коли вам потрібно було використати свої навики презентації щоб вплинути на чиюсь думку. Як ви готувались до цієї презентації? Які моменти підкреслювали? Яку інформацію використовували?
Організаційні здібності
I Наведіть два приклади з минулих місць роботи, що підтверджують вашу готовність наполегливо працювати?
I Згадайте ситуацію, коли вам для того, щоби завершити роботу, доводилось працювати без жодного нагляду і підтримки. Що це була за ситуація і як все закінчилось?
I Згадайте приклад, коли вам доводилось захищати свою організацію. Що ви відчували? Що саме ви робили? Яка була відповідь опонента?
I Розкажіть про ситуацію, коли люди поза вашою організацією критикували її несправедливо. Що ви робили чи говорили? Наскільки успішно ви змінили їх думки і підхід? Що доводило вашу успішність?
II Наведіть дві риси, що характеризують вас, як чуйного і ефективного лідера. Наведіть конкретний приклад застосування в конкретній ситуації кожної з них.
II Опишіть час, коли ви працювали як член команди для того, щоби досягти цілей вашої організації. Яку роль ви відігравали? Опишіть як команда працювала разом. Як все закінчилось?
II Опишіть час, коли ви працювали в команді, в якій був конфлікт через завершення роботи. Якою була ваша роль? Чи був вирішений конфлікт? Якщо так, то яким чином? Якщо ні, то чому?
II Згадайте ситуацію, коли особисті проблеми співробітника мали великий вплив на його роботу. Що ви робили для того, щоби допомогти йому в цій ситуації? Чи ваші зусилля були успішними? Чому ви вирішили, що вони були, чи не були успішними?
III Згадайте ситуацію, коли один з ваших співробітників, чи вся команда, працювали краще, ніж очікувалось. Якою була ваша реакція? Якою була реакція інших сторін?
III Згадайте ситуацію, коли один з ваших співробітників, чи вся команда, працювали гірше, ніж очікувалось. Якою була ваша реакція? Якою була реакція інших сторін? Як все закінчилось?
III Наведіть три риси, що характеризують вас, як чуйного і ефективного лідера. Наведіть конкретний приклад застосування в конкретній ситуації кожної з цих рис.
III Згадайте ситуацію, коли у співробітника була якась особиста потреба, що конфліктувала з інтересами вашої організації. Як ви задовільнили цю потребу і чим закінчилось ваше втручання?
IV Який досвід у реорганізації чи змінюванні організації у вас є? Що і як ви робили? Які були проблеми і про що ви жалкуєте?
IV Розкажіть що ви робили для того, щоби створити атмосферу довіри і делегування повноважень у вашій організації. Які відчутні результати ви бачили від ваших зусиль?
Особиста майстерність
I Розкажіть про вашу роботу, в якій для завершення конкретної задачі, вимагалось великої уваги до деталей. Які кроки ви здійснювали? Як розрулювали ситуацію?
I Назвіть три речі, які ви робили за останні два роки, щоби рости у вашій роботі.
I Згадайте ситуацію, коли ви отримали негативний фідбек і обернули його на щось позитивне.
I Що ви робите зараз для саморозвитку?
II Опишіть ситуацію, коли ви передбачали потенційні проблеми і застосовували превентивні заходи.
II Розкажіть як ви слідкуєте за трендами у вашій роботі?
II Розробка і використання детальних процедур – дуже важливі в роботі. Розкажіть про ситуацію, коли вам доводилось розробляти і використовувати детальні процедури для закінчення проекту.
II Згадайте приклад як правильні судження і логіка допомагали вам вирішити проблему.
II Згадайте ситуацію, коли вам необхідно було проаналізувати інформацію і зробити якісь рекомендації. Про що саме ви думали? Що саме спричинювало ваші рекомендації?
II Опишіть негативний досвід, з якого ви робили висновки. За яких обставин, що саме відбувалось і чого саме ви навчились?
II Розкажіть про ситуацію, коли вам потрібно було взяти кредит для розвитку вашого працівника. Яку конкретно роль ви відігравали в цій ситуації і чим все закінчилось?
II Конкретно опишіть – що саме ви робили протягом останнього року для вашого саморозвитку.
III Розкажіть про ситуацію, коли ви ефективно делегували повноваження в якомусь проекті. Які кроки ви здійснювали для того, щоб уповноважити інших працювати над проектом? Як відслідковували процеси?
III Чи доводилось вам в якості керівника виховувати чи давати поради співробітнику? Що це було за виховання? Які кроки ви здійснювали? Як себе почували? Як готувались до цього?
III У кожного були якісь погані рішення, чи рішення, які згодом виявлялись неправильними. Згадайте приклад чогось такого, що трапилось з вами. Чого ви навчились? Що би зробили інакше?
III Згадайте час, коли ви не погоджувались з оцінкою чи фідбеком стосовно вашої діяльності. Як ви справлялись з ситуацією? Який вплив це мало на вас? Чого ви навчились?
III Як ви слідкуєте за змінами в концепції здорового способу життя? Які саме критерії вважаєте важливими для того, щоб іти в ногу з часом? Переконайте мене, що можете триматись в тренді в цей хаотичний час.
III Що конкретно ви робите зараз у своїй спеціальності для того, щоби покращувати свої професійні можливості?
IV Згадайте конкретний приклад того, як ви намагались отримати фідбек про свою діяльність від своїх підлеглих. Як саме ви використовували цей фідбек? Які конкретні зміни він за собою потягнув?
Системне мислення
I Як саме робота, котру ви робите, впливає на здатність вашої організації досягати своїх цілей і місій? Ви вважаєте важливою вашу роботу? Якщо так – чому? Якщо ні – чому ні?
I Згадайте час, коли ви робили більше, ніж від вас очікували? Що мотивувало вас до цього? Як ви почували себе, коли робота була закінчена? Чи зрозуміли інші, що ви докладали додаткових зусиль? Чи отримали ви фідбек стосовно цього?
I Розкажіть про ситуацію, коли вам довелось витратити додаткові кошти, чи принести якусь іншу жертву для того, щоб покращити обслуговування ваших клієнтів. Що ви відчуваєте з приводу зроблених змін? Що ви сказали підлеглим і керівництву з приводу цих змін? Що тепер ви відчуваєте з приводу цих змін? Як покращилось обслуговування клієнтів через ці зміни?
II Якими змінами, здійсненими вами у вашій організації ви пишаєтесь? Як здійснювались ці зміни? Які наслідки вони мали?
II Згадайте ситуацію, коли працюючим у вашій робочій групі було важко зрозуміти як їх робота пов’язана з роботою інших підрозділів і який вплив на інші підрозділи вона має. Що конкретно ви зробили для того, щоби допомогти колегам краще зрозуміти взаємозв’язки в організації? Які речі ви робили для того, щоби впевнитись, що зміни у вашій групі не шкодитимуть іншим?
III Опишіть зміни, за які ви відповідаєте і які повинні підвищити продуктивність вашого відділу чи організації. Опишіть як саме: 1) вам прийшла в голову ідея змін, 2) ви планували впроваджувати зміни, 3) співробітники реагували на зміни, 4) ви вимірювалирезультати змін. Обертаючись назад, які речі ви зробили б інакше?
III Розкажіть про ситуацію, коли вам потрібно було допомогти співробітникам усвідомити їх місце в організації в контексті їх роботи. Які механізми ви використовували для комунікації? Наскільки ефективною була комунікація? Як саме ви оцінювали ефективність?
IV Розкажіть про якесь конкретне ваше рішення, зроблене в межах організації, яке мало вплив поза межами організації? Як ви справлялись з цими наслідками?
Технічні навики
II Згадайте приклад, коли ви використовували здоровий глузд і методи прийняття рішень для вирішення проблем.
Оцініть за шкалою від 0 до 10, де 0 – повна відсутність знань, а 10 – вище середнього рівень знань чи навиків у наступних областях: (виберіть самі приблизно 10 областей знань чи навиків, характерних для роботи, починаючи від елементарних, як то швидкість набору тексту і закінчуючи знаннями високого рівню – як то проведення переговорів чи вирішення конфліктів)
Дайте конкретний приклад того як ви використовуєте технічні навики на вашій сьогоднішній посаді.
Порівняйте те, що ви знаєте про роботу, на яку ви проходите інтерв’ю і ваші власні знання і навики. Що з того, що ви знаєте, на вашу думку, відповідатиме очікуванням роботодавця?

Декілька моментів:
1. HR-и, зацініть скільки вам потрібно всього знати. Бо цей список – дуже невелика частина запитань, які, до того ж, стосуються дуже загальної сфери.
2. До всіх. Час від часу пробіжіться по запитаннях і перевірте самі себе: чи ви встигаєте за часом, чи ви змінюєтесь, чи якесь запитання не поставило би вас в незручне становище.
3. Буду щиро вдячний за поправки стосовно перекладу. Нагадаю, оригінал знаходиться за цим лінком.

One Comment
  1. Есть над чём подумать и крупным рыбкам и рыбкам помельче.

Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *